TANK VS SHAPED CHARGE 2-Aziz GÜLER

TANK VS SHAPED CHARGE-2

Tanklar ve zırhlı araçlar  Anti Tank Güdümlü Mermilere ( ATGM) karşı neler yapabilir?

Yapılan ATGM saldırıları incelendiğinde % 80’den fazlasının Tank veya Zırhlı aracın yavaşladığı, hareketsiz olduğu veya kule mevzisine girdiği, sabit tesislerin korunmasında görevlendirildiği anlarda olduğunu göstermektedir. Zaten ATGM’lerin 200-300 m/sn arasında değişen hızlara sahip olduğunu düşündüğümüzde sabit hedeflerin her zaman cazip ve kolay hedefler olduğu ortaya çıkacaktır. Atışlar; meskun mahaller hariç genelde 2000 m- ila 5000 m arasında mesafelerden yapılmaktadır.

ATGM ile yapılacak saldırılarda iyi bir atış yapılabilmesi için;

            Nişancı hedefi net olarak görebilmelidir,

            Nişancı baskı altında olmamalı, atış tamamlanana kadar gözünü hedeften ayırmamalı, güvenliğinden endişe duymamalıdır,

            ATGM uçuş süresi ortalama 10- 25 sn zaman almaktadır. Nişancı için  bu süre en hassas olduğu dönemdir. Nişancının konsantrasyonunun 1 sn bile bozulması halinde hedefi vuramaz.

            ATGM atışının başarılı olması için ihtiyaç duyduğu her şey tank ve zırhlı araç için kendisini koruma araçları haline gelir.

            Shaped  Charge / ATGM saldırılarına karşı alınabilecek tedbirler neler olabilir?

            TEKNİK TEDBİRLER

            Güdümlü mermileri tespit eden, otomatik olarak ateş açarak füzeyi havada imha eden AKKOR vb. aktif savunma sistemlerinin kullanılması yaygınlaştırılmalı,

            Aktif zırh kullanılmalı,

            ATGM leri tespit edecek hassas radarlar, lazer ikaz modülleri, optik cihaz tespit dürbünleri yaygınlaştırılmalı,

            ATGM leri tespit edecek  Dron, silahlı silahsız İHA, vb. araçlar Bölük seviyesinde destek verecek yoğunlukta kullanılmalı,

            Kafes zırh yaygın olarak kullanılmalı, çeşitlendirilmelidir, (Hemen bütün ordular kafes zırh kullanımını yaygınlaştırmıştır.)

           

             Üs bölgelerinde yüksek, modüler kafes tel ile hazırlanmış patlatıcı vasfı olan duvarlar garajlar, mevziler, yakıt deposu gibi hassas hedefleri koruyacak şekilde muhtemel saldırı istikametlerini kapatacak şekilde yerleştirilmelidir.

            Tanklarda ve zırhlı araçlarda bulunan sis havanları radar, lazer tespit modülleri vb. ikaz sistemleri tarafından otomatik ateşlenecek şekilde dönüştürülmelidir,

            Mevcut sis havanları sisleme yeteneği arttırılmalı, tankın yakın bölgesini kısa zamanda sisleyebilecek kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının kullanılması incelenmelidir.

            Kafes zırh açılır kapanır 3-4 metreye kadar açılabilen, tank hareket ettiğinde katlanıp toplanabilen hareketli modelleri geliştirilmelidir. (ATGM tank’a ulaşmadan 3-4 metre önce patlatılır ise jet etkisi dağılacak, odak noktası kaybedildiği için delme etkisi azaltılacaktır.)         

TAKTİK KULLANIM/EĞİTİM

            Tanklar piyade desteği olmadan yalnız olarak kullanılmamalıdır,

            Tankları tek kullanmak uygun bir kullanım şekli değildir, en az kısım / takım olarak hareket etmesi birbirlerini destekleme ve koruma yeteneklerini arttıracaktır,

            İntikal, konvoy hareketi gibi açılıp yayılmadan yapılan faaliyetlerde öncelikle silahlı İHA, mümkün değilse silahsız İHA kısa sürelerde olsa dahi Silahlı-silahsız helikopterler ile yapılacak kep görevi ATGM saldırısına niyetlenen hasımları caydıracaktır.

            İntikal veya molalarda çepeçevre gözetleme yapacak şekilde gözetleme yapılmalı, örtü ve gizlemeden istifade edilmesi gerekliliği unutulmamalıdır.

            ATGM mermisi görülür ise eldeki zamanın azami 10-25 saniye olduğu hatırlanmalı, Muhtemel ATGM mevzisine doğru  hedef gözetmeksizin yoğun bir ateş açılmalı,      Sis havanları derhal ateşlenmeli, Araç çalışır durumda ise derhal hareket ettirilmeli, ve kule atış yapılan istikamete döndürülmelidir. Amaç ATGM nişancısını vurmak değil dikkatini dağıtmak, nişanını bozmak, hata yaptırmaktır. Farkedildiğini bilmek bile ATGM nişancısının hata yapmasına sebep olabilecektir.

            Özellikle sabit tesislerin korunması için mevzilenen tankların bulunduğu bölge 4-5 km. mesafeden itibaren tehdit altındadır. Özellikle yerleşilen üs bölgesinden çok az dahi olsa hakim olan, araç ile yaklaşma imkanı bulunan, arada bulunan derin vadi, kesik arazi vb. nedenler ile takip imkanı sağlamayan yerler ATGM saldırısı için uygun yerlerdir. Bu bölgeler iyi gözetlenmeli, anında ateş açabilecek şekilde ateş planlamaları yapılmalıdır.

            Optik cihazları tespit eden dürbünler ile gözetleme yapılması çok önemlidir. Bu dürbünler ile gözetleme yapan gözetleyicilerin yanında mutlaka bir makinelitüfek bulundurulmalı, tehditi fark eden emir beklemeksizin derhal ateş açabilecek yetkinlikte olmalıdır. Hedefi vurmak şart değildir, nişancının konsatrasyonunu bozmak, ATGM’nin nişan hattında yaptırılacak 50 cm. lik bir sapmanın bile çok şeyi değiştireceği hatırdan çıkarılmamalıdır.

            Üs bölgesinde sahte hedefler yapılması her zaman işe yarar, üşenmeden sahte mevzi, sahte tank, araç vb. yapılmalı, sahteler gerçeklere, gerçekler de sahtelere benzetilmelidir.

            Farklı mevzileriniz hazır olmalı, gün içerisinde veya gece çeşitli zamanlarda mevzi değiştirmeli, tankların üstün gözetleme ve atış yetenekleri sürekli kullanılmalıdır.

            Tank ve zırhlı araç mürettebatı ATGM lerin teknik özellikleri, güçlü ve zayıf yanları konusunda eğitilmeli, simülatör eğitimlerinde ATGM saldırıları için özel zaman ayırılmalıdır.

SONUÇ

            TANK ve Shaped Charge teknolojisinin savaşı daha uzun yıllar devam edecek görünüyor. Her tedbir karşı tedbirin, teknolojik gelişmenin, araştırma hedeflerinin değişmesini sağlıyor. Dün aktif zırh, seramik zırh iyi çözümler olarak görülüyordu, çift kademeli shaped charge teknolojisi bu yeteneklerin koruma seviyelerini düşürdü. Bugün en iyi çözüm olarak sunulan aktif savunma sistemleri yeteneği muhtemelen birkaç yıl içersinde teknolojik olarak zirveye ye ulaştığında ATGM’lerde yapılacak yeni bir teknolojik gelişme ile aktif savunma sistemleri de aşılacak.

            Bize düşen teknolojiyi anlamaya çalışmak, yeni hedefler koymak, bilim insanlarına ihtiyacımızı doğru tanımlamak. Askerler ihtiyaçlarını çok farklı sektörlerde çalışan bilim insanlarına, teknik elemanlara, dertlerini doğru düzgün anlattıklarında ARGE başlar ve başarıya o zaman ulaşır. Başka ülkelerin yaptığı silah teknolojilerini tersine mühendislik ile yapılması ilimin tercüme ile yapılması aşamasıdır. Ama artık bizim tercüme safhasını geçip, tetkik aşamasında daha ileriye gitmemiz gerekmektedir.

            Bilim insanlarına ve teknik insanlara probleminizi doğru olarak anlattığımız gün tetkik aşamasında ilerlediğimiz gün olacaktır.

            Unutmayalım shaped charge teknolojisi ilk olarak madencilikte kullanılmıştı, bu gün de petrol kuyularının açılmasında vazgeçilmez yetenek olarak kullanılıyor. Kimbilir bizim bilmediğimiz başka sektörlerde günlük olarak kullanılan neler neler var.

            Bunları muharebe alanına taşıyabilmemiz için diğer orduların kullandığı, icat ettiği teknolojiyi taklit etme gayretinden daha fazlasını mevcut orduların bilmediği ve kullanmadığı yetenekleri muharebe alanına taşıyabilecek ortak çalışma gruplarını oluşturmalı, problemi tanımlamalı, çözüm önerilerini yadsımadan denemeliyiz. Meslek deneyimimiz bize Mehmetçiğin günlük sorunları çözmede bile yaratıcılıkta sınır tanımadığını gösterdi.

Aziz GÜLER 

 

zabitan.net@gmail.com

1823 kez okundu
03.02.2018

Yorumlar