"ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI NASIL BİR BİRLİKTİR"-

ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI NASIL BİR BİRLİKTİR

    Büyük, güçlü ve düzenli ordularla savaşmanın pek çok yolu ve yöntemi vardır. Az personelle, düşük maliyetle ve yaratacağı psikolojik etki düşünüldüğünde en etkili yöntem özel tekniklerle mücadele etmektir. Her ülkenin ordusunda bu teknikleri uygulamak üzere oluşturulan ve eğitilen çeşitli isimlerle anılan kuvvetler mutlaka vardır.Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bu maksatla oluşturulmuş unsurlardan birisi de kuruluşu ve görevleriyle yasal bir unsur olanÖzel Kuvvetler Komutanlığıdır.

    Modern Özel Kuvvetlerin kuruluşu yakın zamana dayanmasına rağmen, uyguladıkları teknik ve aldıkları görevler açısından bakıldığında Orta Asya Türk Devletlerinden itibaren izlerine rastlanmaktadır. Osmanlının Akıncı Birlikleri de aynı oluşumun devamı olarak görev yapmıştır.

   

 

Bugünkü Özel Kuvvetler Komutanlığının temeli, 2’nci Dünya Savaşının sonunda ülkemiz için önemli bir tehdit olan Sovyetler Birliğine karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekâtını düşman gerisinde icra edilecek faaliyetlerle kolaylaştırmak düşüncesiyle 1952 yılında atılmıştır. Geçen zaman içinde çağın gereklerine uygun olarak bazı aşamalardan geçmiş ve 1992 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı adını almıştır.

    Özel Kuvvetler Komutanlığı kendi içerisinde özel birlikler, okul ve destek birlikleri şeklinde teşkilatlanmıştır. Özel birliklerin temelini her biri kendi konularında uzman personelden oluşan Özel Kuvvet Timleri oluşturur. Bu timlerin kurs ihtiyacını tecrübeli özel kuvvet personelinden oluşan okul; lojistik ihtiyacını ise geniş bir ağına ve imkâna sahip olan destek birlikleri karşılamaktadır.

Neler yapabilir

    Özel Kuvvetler Komutanlığı; silahlı kuvvetlerin özel harekât ihtiyaçlarını karşılamak üzere, gelişmiş cihazlar ve silah sistemleri ile donatılmış, üstün eğitim ve esnek komuta sistemine sahip bir kuvvettir. Mevcut teşkilatlanmasıyla her türlü hava ve arazi şartlarında, yurtiçi ve yurtdışında düşman derinliklerinde özel harekât, arama, kurtarma ve iç güvenlik harekâtı planlama ve icra etme yeteneğine sahiptir.Gerektiğinde dünyanın çeşitli bölgelerinde karşılaşılan savaş dışı hareketler dikkate alındığında, insani yardım, tahliye, dost ve müttefik ülke özel kuvvetlerinin kurulması ve gelişimine katkı sağlaması gibi görevleri de yerine getirebilecek niteliklere sahiptir.

Personel seçimi ve özellikleri

    Silahlı kuvvetlerimizin bütün mensuplarının yüreği vatan, millet ve Atatürk sevgisi ile dolu olup, görevini emir komuta zinciri içerisinde büyük bir özveri ile yerine getirme azim ve kararındadır. Bu kararlılıkla Özel Kuvvetler Komutanlığında görev almak üzere başvuran askerler çeşitli seçmelere tabi tutulurlar. Bu seçmelerde başarılı olabilmek için personelin fiziki gücü yeterli değildir. Kabiliyeti, zekâsı ve psikolojik dayanaklılığı da üst seviyede olmalıdır. Seçmelerde başarılı olanlar eğitime kabul edilirler. Bu kabul, Özel Kuvvetler Komutanlığına kabul edildikleri anlamına gelmez.Yurt içinde ve yurt dışında pek çok alanda kurs gören personelin bu kurs ve eğitimleri tamamlaması oldukça uzun zaman almaktadır. Eğitimlerde başarılı olanlar birlik personeli olarak atanırlar.

    Bu eğitimlerin sonunda personel, birliğin elemanı olarak uzmanlık alanında yetişmiş olur. Gerekirse yalnız başına da mücadele ve görev yapma becerileri kazanan personelin en zor şartlarda sınanarak kendini geliştirmesi ve birlik standartlarına ulaşması hedeflenir. Özel kuvvet personeli, her yerde, her zaman ve her şekilde mücadele kabiliyetini bu zorlu süreçte kazanır.

    Bütün bu çabaların sonunda kendine güveni yüksek, her türlü hava ve arazide, timin bir parçası olarak uzmanlık alanındaki görevini yerine getirebilmenin yanında, tek başına görev yapabilme yeteneğine de sahip olur. Bu personel görevini yerine getirebilmek için ihtiyacı olan malzemeyi gerekirse kendi imkânlarıyla temin edip aynı zamanda kendi hayatını ve sağlığını da idame ettirebilme yeteneğini kazanır.

    Bordo Bereliler; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değişik sınıf ve rütbelerdeki subay, astsubay ve uzman erbaşlarından oluşan, üst düzey eğitime tabi tutularak yetiştirilmiş özel askerlerine Türk halkının verdiği isimdir. Bordo bereli olmayı seçenlerin, aileleriyle beraber zorlu bir hayata adım attıklarını bilmeleri gerekir.

Eğitim ve tatbikatları

    Özel kuvvet eğitimlerinde Özel Kuvvet Komutanlığının vazifelerini yerine getirmesini sağlamak maksadıyla, fikri eğitim yanında, yoğun ve yorucu eğitimlerle personelin fiziki ve ruhsal dayanıklılığı artırılmakta ve hareketlerin alışkanlık haline getirilmesi hedeflenmektedir.Bu zorlu eğitimler personel arasındaki dayanışmayı da artırmaktır. Kazanılmış yeteneklerinin muhafazası ve kendisine verilecek vazifeleri yerine getirebilmesi için, birlik eğitimlerinin yanında yoğun ferdi eğitimlere de tabii tutulur.

Bu eğitimlerden bazıları;

·Zor arazi ve hava şartlarında görev yapabilme,

·Yüksek irtifalardan paraşütle atlama,

·Balık adam eğitimi,

·Kaçma kurtulma,

·Hayatta kalma ve ilk yardım eğitimidir.

    Bu eğitimler, uygun bölgelerde, gerçek veya gerçeğe yakın şartlar altında yapılmakta, ayrıca K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, J.Gn.K.lığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile de müşterek eğitim ve tatbikatlar icra edilmektedir.

    Yetişmiş bir bordo bereli, baskı altında doğru kararlar verebilmeyi ve ne olursa olsun görevini tamamlayabilmeyi öğrenmiştir. Gerektiğinde her Türk askeri gibi gözünü kırpmadan canını feda eder ama başarı için hayatta kalmanın önemini bilir. Amaca odaklanmıştır. Amaç kahraman olmak değil görevi tamamlamaktır. Onları diğer askerlerden ayıran da budur.

Başarıları

    Tarihi başarılarla dolu olan Bordo Bereliler bu başarılarıyla dosta güven düşmana korku olmuştur. Yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kendisine verilen her türlü görevin üstesinden gelmeyi başarmış olan Özel Kuvvetler, herkesin bildiği ve güncelliğini muhafaza eden terörle mücadele ve sınır ötesi harekâtlardaki başarılarıyla da kendinden övgüyle söz ettirmektedir. Bütün bunların yanında görev aldığı uluslar arası tatbikatlarda ve yarışmalarda da dünyaca ünlü pek çok ülkenin özel birliklerinin ulaşamadığı başarılara imza atarak göğsümüzü kabartmıştır.

    Kısa bir süre önce yaşanan darbe girişiminde üstlendikleri rol de kamuoyunun gündemindedir. Silahlı Kuvvetlerin bu güzide birliğinin önemi nedeniyle, darbecilerin içine sızdırdıkları hainlerle birliği ele geçirme çabaları yine bu birliğin sağduyulu ve iyi eğitimli personeli sayesinde bertaraf edilmiş ve ülkenin büyük bir kargaşanın içine düşmesi önlenmiştir.

   

 

    Birliğin başarısı personelin başarısına bağlıdır. Uluslar arası uzmanlarca pek çok modern ordunun özel birliklerinden daha başarılı olduğu ifade edilen Özel Kuvvetler Komutanlığının başarısının kaynağı Türk askeri olmanın sağladığı manevi güçtür.

   

    Bordo bereliler ülkelerini, bayraklarını ve onurlarını daima her şeyin üstünde tutmak için yemin etmiş yürekli Türk evlatlarıdır.

839 kez okundu
06.02.2018

Yorumlar