MOTİVASYONUN MUHAREBE DEĞERİ -KİTAP-Aziz GÜLER

MOTİVASYONUN MUHAREBE DEĞERİ

Kitabımızın adı bu. Aslında askeri muharebe alanında ölümü göze alarak savaşmasını sağlayan etkenlerin neler olduğu incelenmiş.

Anılar, örnek olaylar, bilimsel çalışmalar, teoremler.

Askerliğin problem sahalarının benzer olduğunu ama her milletin hasletlerine göre bu problemlerin kimi ordularda büyüyebileceğini, kimi ordular için ise önemsenmeyecek seviyelerde yaşanabileceğini görüyorsunuz.

Silah arkadaşlığı, birlik bütünlüğü, emir komuta yapısı, subay ve astsubayların sahip olması gereken nitelikler çeşitli orduların araştırmaları, tecrübeleri akademisyen ve subayların bakış açıları ile değerlendirilmiş.

Bir sayfada eğitimde tam birliğin önemine dair değerlendirmeleri görüyorsunuz, bazen cevaplar, bazen sorular, bazen sorulması gereken sorular. Başarılı ve başarısız çeşitli örnekler.

Kitabın değerini içeriğindeki alıntılar, kaynakça zenginliği biraz daha arttırıyor. Herhangi bir konuyu daha derinliğine araştırmak isterseniz kaynakça size kılavuzluk edecek kadar zengin.

Birkaç alıntı;

“ Savaş büyük çapta düellodan başka bir şey değildir, savaşı oluşturan çok sayıdaki düelloyu tankın tanka veya av bombardıman uçağının hava savunmasına, veya bir tugayın taarruz eden bir tümene karşı savunması gibi her alanda devam eden bir düello. Bu düellolarda hasmını savaşamaz duruma getiren taraf savaşı kazanır.             

“Askerler aslında sadece toplum tarafından takdir edilmek duygusu ile gayret gösterirler, bu onlar için  tek güdüdür.”

“ Ordumuzun hedefi karargâhlarda, komuta kontrol ve muharebe hizmet destek birliklerinde değil, tankta, zırhlı personel taşıyıcısında ve topta kendini gösterir. Kargının ucu körleşmişse kargının sapının varlık sebebi ortadan kalkar.”

“Savaşta başarılı olmak için ordunun sevk ve idare edilmesi gerekir. Yöneticiler çok modern ve iyi teşkilatlanmış ordular kurabilirler. Fakat bir piyade birliğini düşman ateşi altında onu taarruz hedefi tepeye yöneltemezler. General Motors şirketinin daha iyi yönetilmesi ve çalışanlarına motivasyon sağlayan ususllerin askerler için de geçerli olacağını sanmak büyük bir yanılgıdır. Çünkü hiçbir zaman işletmenin maliyet etkinliği için çalışanlarının hayatlarını feda etmeleri istenmez.”

“Cepheye gitmek isteyenlerin için çekici olan cephe değildi, onlar ait oldukları topluluğa, kendi birliklerine ulaşmak istiyorlardı.”

Askerlik ile ilgili farklı ülkelerin değerlendirmelerini görmek, sorular, cevaplar arasında gezinmek isteyenler okumalı.

1396 kez okundu
20.05.2018

Yorumlar