Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı (TSKEV)
Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı (TSKEV)
 
Türklerde vakıf kültürü çok eski zamanlarda oluşmuş, gelişerek bugünlere ulaşmıştır. Türklerin en önemli hasletlerinden olan güç durumda olana yardım, birbirine destek olma (dayanışma), emanetlerin ve kutsalların korunması ve gelecek nesillere aktarılması gibi kültürel değerlerin yaşatılmasında vakıflar önemli rol oynamıştır. Vakıfların amaçları içinde ekonomik ve mali bakımdan güçsüz durumda olanları desteklemek, güçlendirmek ve onların sosyal ve ekonomik durumlarını düzeltmek en başta geleni olmuştur. 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren vakıflar da bu güzel kültürden doğmuştur. Emekli ya da çalışan olsun, hepimize düşen görev vakıflarımıza sahip çıkmak, desteklemek, kurum içi dayanışma ve yardımlaşmayı sürdürerek birliğimizi muhafaza etmektir. 
 
TSKEV yukarıda belirtilen genel amaçlar doğrultusunda eğitim alanında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek için zamanın Devlet Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Vekili Şem’i ERGİN tarafından 16 Mart 1957 tarihinde kurulmuş bir vakıftır. Vakfın noterde düzenlenen kuruluş senedinin akdinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin AKNOZ ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sadık ALTINCAN şahit olarak hazır bulunmuşlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından faaliyete geçirilen ilk vakıftır. Kuruluş yıllarının şartları düşünüldüğünde TSK personel çocuklarının eğitimine gösterilen hassasiyet, tedbir ve destek arayışları dikkate değerdir.  
 
13 EKİM 1998 tarihinde yapılan senet değişikliği ile ismi “TSK Mensupları Çocuklarının Tahsiline Yardım Vakfı”, 21 MART 2006 tarihinde yapılan değişiklikle de bugün kullanılan “Türk Silahlı Kuvvetleri” adını almıştır.
Vakfın amacı vakıf senedinde; “öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler ile bunlardan disiplinsizlik ve ahlaki nedenler dışında emekli olan ve şehit düşenlerin çocukları ve kardeşleri ile şehit olan erbaş ve er çocuklarının eğitim ve öğretimini desteklemek maksadıyla, öğrencilere barınma ihtiyacı başta olmak üzere her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak, ayrıca üniversite dâhil her türlü eğitim faaliyetinde bulunmaktır” şeklinde belirtilmiştir.
 
Bilindiği üzere TSK Mehmetçik Vakfı; Mehmetçikleri (Yükümlü personel) ve çocuklarını desteklemek amacı ile faaliyetlerini yürütürken TSKEV’in hedef kitlesi profesyonel (yükümlü olmayan) personeldir. Ancak şehit erbaş ve erlerimizin çocukları karşılıksız olarak yurtlardan istifade edebilmektedir.
 
TSKEV; en yüksek karar organı olan Vakıf Mütevelli Heyeti, idare ve icra organı olan Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetleyen Denetim Kurulundan oluşmaktadır. Ayrıca Vakıf Yönetim Kurulu adına Vakfın faaliyetlerini ve çalışmalarını yürütmek üzere kurulmuş Genel Müdürlük teşkilatı bulunmaktadır.
 
TSKEV; Vakıf senedinde belirtilen amaçlarına yönelik olarak günümüzde dört ana faaliyet icra etmektedir. Kısaca bunlar; üç büyük şehrimizde (Ankara, Eskişehir ve İstanbul) bulunan öğrenci yurtlarının işletilmesi, her yıl sekiz ay süre ile karşılıksız eğitim bursu verilmesi, özel eğitim kurumları ile yapılan protokoller vesilesiyle personel ve çocuklarına ekonomik koşullarda eğitim desteği sağlanması ile personel çocuklarının TSK ile ilintili kurumların staj imkânlarından faydalanmasının sağlanmasıdır.
 
Vakıf kuruluşundan itibaren ağırlığını üniversitelerde okuyan personel çocuklarına ekonomik ve konforlu barınma imkânı sağlamaya vermiştir. Son on yılda yaklaşık olarak 30.000 çocuğumuza en uygun koşullarda barınma imkânı sağlanmıştır. Son yıllara kadar ülkemizde bu konuda yaşanan sıkıntılarda göz önünde bulundurulduğunda verilen hizmetin önemi büyüktür. Şehitlerimizin emaneti çocuklarımız, öncelikli ve ücretsiz olarak öğrenci yurtlarımızdan faydalanmaktadır.  
 
Yurt hizmetlerinin yanında Vakıf, 2016-2017 yılında ilk kez ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye “Karşılıksız Eğitim Bursu” vermeye başlamıştır. 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim dönemlerinde her yıl 1200 öğrenciye eğitim bursu verilmiştir. Müracaat eden bütün şehit çocuklarına hiçbir kriter uygulanmadan burs verilmektedir. Üç yıl içinde 199 (2018-2019 eğitim yılında 135) şehit evladımıza karşılıksız eğitim bursu verilmiştir.  Bunların tamamı silah arkadaşlarımızın katkıları ile karşılanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda burs verilecek öğrenci sayısının artırılması öngörülmektedir. 
 
Vakıf; özel eğitim kurumları ile yaptığı kurumsal indirim protokolleri ile personelin ve personel çocuklarının ucuz ve kaliteli eğitim imkânlarına ulaşmasına yardım etmeyi amaçlamıştır.  Bu maksatla bugüne kadar 5 üniversite, 14 kolej, 4 dil kursu (TÖMER ve Akın Dil Kursu vb.), 3 özel anaokulu ile protokol imzalamış ve %50’lere varan indirimler sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde de bu faaliyetlerin artarak sürdürülmesi planlanmaktadır.
 
Vakfın yürüttüğü ve en az bilinen diğer faaliyet ise; öğrencilerimize staj konusunda yardımcı olmaktır. TSK personellerinin çocuklarının staj imkânlarından faydalanabilmek için, her yılın KASIM – ARALIK döneminde yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat eden öğrencilerimizin TSK Güçlendirme Vakfı, OYAK, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Bağlı Şirketlerinde staj imkânlarından faydalanması sağlanmaktadır.
 
Vakıf gelirlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve hayırsever şahısların bağışları ile iştiraklerden gelen paylardan oluşmaktadır. Öğrenci yurtları iktisadi işletme olup; bütün vergileri Vakıf tarafından ödenmekte, Devlet ve Türk Silahlı Kuvvetleri bütçesinden herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfının gelirlerinde TSK personelinin bağışları önemli bir yer tutmaktadır. Bağış tutarı tamamen gönüllülük esasına göre yılda bir defaya mahsus 20 TL olmakta, isteyen personel bu miktardan fazla bağış da yapabilmektedir. Ancak bağış yapabilecek personelden sadece % 12’si bağış yapmaktadır. Bağışlar tamamen personelimizin evlatlarına burs ve yurt ücretlerinin sübvansesinde kullanılmaktadır.
 
TSKEV hizmetlerinden faydalanmada öncelik her zaman olduğu gibi şehit emaneti evlatlarımızdadır. Şehit çocukları vakfın bütün hizmetlerinden öncelikli ve karşılıksız olarak faydalanmaktadır. TSK personeli Vakfın Yönerge ve Yönetmeliklerinde belirlenen kriterlere ve öncelik sırasına uygun olarak hizmetlerden istifade edebilmektedir. Mevcut kriterlerden biri de personelin bağış durumudur. Yurt ve burs müracaatlarında Vakfa bağış yapan personel (2015 yılı ve sonrası için her bağış yılı için ilave puan uygulaması yapılmaktadır) yapmayan personelden daha avantajlı hale gelmektedir.
 
TSKEV, varlıklarını; Türk Vatanına, Türk Devletine ve Türk Milletine armağan edenlerin bizlere bıraktığı eserdir. Özümüzde var olan yardımlaşma ve dayanışma, bizim millet kültürümüzün ve kurum kültürümüzün en belirgin özelliğidir. Dolayısıyla TSKEV “Silah arkadaşlığı, Kader arkadaşlığı” kavramında özünü bulmuş, neticesinde yardımlaşma ve dayanışma ile ortaya koyduğu gücünü, varlığını eğitim ve eğitime destek faaliyetlerine adamıştır. 
 
Son söz olarak; TSKEV, sizlerin bağışları ve katkıları ile daha büyük hizmetler verecek, evlatlarımızın eğitimine katkılarını artırarak sürdürecektir. 
Ayrıntılı bilgi ve bağış için www.tskev.org.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
 
Birol Sağlam
TSKEV Per. Öğr ve İd.İşl. Ş.Md. 
 
834 kez okundu
20.11.2018

Yorumlar